Οδηγίες Υποβολής Αίτησης – Δικαιολογητικών

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 2.06.2021, ημέρα Τετάρτη μέχρι την Δευτέρα 7.6.2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Α. Υποβολή Αιτήσεων
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα υποβάλλονται με email στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης εκπαίδευσης Κρήτης: mail@kritis.pde.sch.gr
Β. Υποβολή Δικαιολογητικών
Τα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρουν οι υποψήφιοι στην αίτηση τους πρέπει να υποβληθούν μέσω του ιστότοπου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης: https://epes.pdekritis.gr

Β.1 Δημιουργία Λογαριασμού
Για την υποβολή των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού, επιλέγοντας την επιλογή Εγγραφή

 

Β.2 Προετοιμασία των αρχείων
Τα αρχεία τα οποία θα αποστείλετε πρέπει να προετοιμαστούν και να τους δοθούν οι κατάλληλες ονομασίες.

 • Το όνομα του αρχείου θα έχει την ακόλουθη μορφή:
  κατηγορία εγγράφου-Επώνυμο-αύξων αριθμός εγγράφου στην ίδια κατηγορία.επέκταση αρχείου
 • Η κατηγορία εγγράφου αναφέρεται στα στοιχεία i-xi με τα δικαιολογητικά του Κεφαλαίου Β΄ της Πρόσκλησης και του Πίνακα Γ΄
  Δείτε τις κατηγορίες

 

π.χ. Εάν ο υποψήφιος Παπαδάκης θέλει να υποβάλει 1 πτυχίο, 1 μεταπτυχιακό, 1 ξένη γλώσσα και 3 συγγραφικά έργα, οι ονομασίες των αρχείων θα έχουν την μορφή:

 • i-Παπαδάκης-1.pdf για το πτυχιο
 • i-Παπαδάκης-2.pdf για το μεταπτυχιακό
 • ii-Παπαδάκης-1.pdf για την ξένη γλώσσα
 • viii-Παπαδάκης-1.pdf για το 1ο συγγραφικό
 • viii-Παπαδάκης-2.pdf για το 2ο συγγραφικό
 • viii-Παπαδάκης-3.pdf για το 3ο συγγραφικό

 

Τα αρχεία μπορείτε αν θέλετε να τα συμπιέσετε σε ένα αρχείο zip και να αποστείλετε αυτό το αρχείο. Το αρχείο zip θα έχει ονομασία

Επώνυμο.zip

Προσοχή! Το όνομα αρχείου δεν πρέπει να περιέχει άλλη τελεία εκτός από την τελεία που διαχωρίζει το όνομα του αρχείου με την επέκταση

Β.3 Αποστολή των αρχείων
  1. Επιλέγετε την επιλογή Υποβολή Δικαιολογητικών
  2. Επιλέγετε τα αρχεία από τον υπολογιστή σας πατώντας το κουμπί Επιλογή Αρχείου και στην συνέχεια το κουμπί Αποστολή Αρχείου

 

 1. Εάν το αρχείο σταλεί επιτυχώς θα εμφανιστεί αντίστοιχο μήνυμα και ταυτόχρονα θα λάβετε επιβεβαιωτικό email για το αρχείο που αποστείλατε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας.Για όσα αρχεία ανεβάσετε, θα λάβετε αντίστοιχα email επιβεβαίωσης.Εάν τα αρχεία σας τα συμπεριλάβετε σε ένα συμπιεσμένο αρχείο zip και ανεβάσετε μόνο το αρχείο zip τότε θα λάβετε email επιβεβαίωσης μόνο για το αρχείο zip.
 2. Σε περίπτωση που το αρχείο δεν σταλεί, τότε θα εμφανιστεί αντίστοιχο μήνυμα αποτυχίας.Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε να προχωρήσετε στις παρακάτω ενέργειες:
  1. Επιβεβαιώστε ότι ο τύπος του αρχείου που στέλνετε ανήκει στους επιτρεπόμενους τύπους αρχείων. Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων είναι οι: pdf, docx, doc, xlsx, xls, jpg, png, zip, rar, 7z
  2. Επιβεβαιώστε ότι στο όνομα του αρχείου δεν υπάρχει άλλη τελεία (.) εκτός από αυτήν που διαχωρίζει το όνομα με την επέκταση του αρχείου
   πχ Το αρχείο με όνομα Παπαδάκης.Πτυχίο.pdf δεν θα μπορέσει να αποσταλεί
  3. Επαναλάβετε την αποστολή του αρχείου
  4. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει επικοινωνήστε με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης στα τηλέφωνα: 2810347287, 2810347290, 2810347280 ή με email στην διεύθυνση mail@kritis.pde.sch.gr